Rättighetscentrum Halland 

Antidiskrimineringsbyrån i Halland
Laholm - Halmstad - Hylte - Falkenberg - Varberg - Kungsbacka

Aktuellt just nu: 

Vi kan lära dig mer om diskriminering, normer och rättigheter

Kontakta Rättighetscentrum för en informationsföreläsning eller utbildning om diskriminering, normer och rättigheter. Vi skräddarsyr utbildningen så den passar er. 
Vi kommer även ut till gör informationsföreläsningar kostnadsfritt till civilsamhället. 


Läs mer om våra utbildningar här. 


Bli Rättighetsambassadör!


Vill du engagera dig ideellt för att förebygga och motverka diskriminering? Vi ger våra Rättighetsambassadörer utbildning, material och samtalsgrupp för vidareutveckling. Rättighetsambassadörerna stödjer Rättighetscentrum Halland vid utåtriktade arrangemang och representerar verksamheten.

Anmäl dig att bli en av våra ambassadörer och var en del av arbetet med att förebygga och motverka diskriminering. Vid ett visst antal intresserade så kallar vi till en utbildning.  


Känner du till att Halland har ett Rättighetscentrum?


Rättighetscentrum Halland vill sprida kunskap om diskriminering och arbeta förebyggande. Det är också en förutsättning att den som blivit utsatt för diskriminering vet vilket stöd den kan få av oss. 
Boka in oss till din organisation så kommer vi och berättar mer om vad vi gör och hur du kan få stöd från Rättighetscentrum Halland. 


Vad är en antidiskrimineringsbyrå?

Se filmen där vi berättar vad en antidiskrimineringsbyrå gör. Det finns 18 byråer i Sverige med samma uppdrag.