Rättighetscentrum Halland 

Antidiskrimineringsbyrån i Halland
Laholm - Halmstad - Hylte - Falkenberg - Varberg - Kungsbacka

Aktuellt just nu: 

Utbildning och föreläsning

Kontakta Rättighetscentrum för en informationsföreläsning eller utbildning om diskriminering, normer och rättigheter. Vi skräddarsyr utbildningen så den passar er. 
Vi kommer även ut till gör informationsföreläsningar kostnadsfritt till civilsamhället. 


Läs mer om våra utbildningar här. 


Medverka i vårt nätverk


Vill du engagera dig ideellt för att förebygga och motverka diskriminering? Vi vill samla människor som är intresserade av att lära sig mer och som vågar utmana sina tankar. Nätverket kommer att fokusera på att lyssna på varandra och dela erfarenenheter i ett lärande syfte. 

Känner du att det här är något för dig? Anmäl dig så kallar vi dig till en nätverksträff. 


Känner du till att Halland har ett Rättighetscentrum?


Rättighetscentrum Halland vill sprida kunskap om diskriminering och arbeta förebyggande. Det är också en förutsättning att den som blivit utsatt för diskriminering vet vilket stöd den kan få av oss. 
Boka in oss till din organisation så kommer vi och berättar mer om vad vi gör och hur du kan få stöd från Rättighetscentrum Halland.