Rättighetscentrum Halland - mot diskriminering
Laholm - Halmstad - Hylte - Falkenberg - Varberg - Kungsbacka

Rådgivning eller lämna tips

Vi ger kostnadsfri rådgivning i diskrimineringsärenden. 
Vi har tystnadslöfte och hjälper dig att komma vidare i ditt ärende. 

Utbildning

Vi erbjuder föreläsningar, utbildningar, workshops och processledning för att ge er verktyg att motverka diskriminering. 

Opinionsbildning

Ett viktigt uppdrag är att opinionsbilda kring diskrimineringsfrågor och mänskliga rättigheter.