Rättighetscentrum Halland 

Antidiskrimineringsbyrån i Halland
Laholm - Halmstad - Hylte - Falkenberg - Varberg - Kungsbacka

Aktuellt just nu: 

Vi kan lära dig mer om diskriminering, normer och rättigheter

Kontakta Rättighetscentrum för en informationsföreläsning eller utbildning om diskriminering, normer och rättigheter. Vi skräddarsyr utbildningen så den passar er. 
Vi kommer även ut till gör informationsföreläsningar kostnadsfritt till civilsamhället. 


Läs mer om våra utbildningar här. 


Bli Rättighetsambassadör!


Vill du engagera dig ideellt för att förebygga och motverka diskriminering? Vi ger våra Rättighetsambassadörer utbildning, material och samtalsgrupp för vidareutveckling. Rättighetsambassadörerna stödjer Rättighetscentrum Halland vid utåtriktade arrangemang och representerar verksamheten.

Anmäl dig att bli en av våra ambassadörer och var en del av arbetet med att förebygga och motverka diskriminering. Vid ett visst antal intresserade så kallar vi till en utbildning.  


Skapar du hinder eller delaktighet?

Skapar du hinder eller delaktighet när du fattar beslut, ger råd, upprättar planer eller handlägger ärenden? I Halland uppmärksammas den Internationella funktionshinderdagen genom en konferens för förtroendevalda, beslutsfattare, tjänstemän samt ledamöter i funktionshinderråden inom kommun och region.

Tillsammans uppnår vi full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett Halland med mångfald som grund.

När: Fredagen den 1 december, klockan 09:00-16:00

Plats: Profil Hotels Halmstad Plaza, Anna Lindhs Plats.

Vad är en antidiskrimineringsbyrå?

Se filmen där vi berättar vad en antidiskrimineringsbyrå gör. Det finns 18 byråer i Sverige med samma uppdrag.