Sveriges antidiskrimineringsbyråer

Tillsammans arbetar vi mot diskriminering och för mänskliga rättigheter. Kontakta din närmsta byrå. 

Det finns idag 18 antidiskrimineringsbyråer i Sverige. Tillsammans arbetar vi mot diskriminering och för mänskliga rättigheter. 
Följ vår gemensamma YouTubekanal för att ta del av information om antidiskrimineringsbyråernas roll, vad vi gör och vad vi gemensamt kan göra för att motverka diskriminering i samhället.