Vad är diskriminering?

Diskriminering innebär att en person behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation och det har ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 


Diskrimineringsgrunderna som är skyddade enligt diskrimineringslagen är: 
Kön 
Könsidentitet eller könsuttryck
Etnisk tillhörighet 
Funktionsnedsättning
Ålder
Religion eller annan trosuppfattning
Sexuell läggning

Det kan vara svårt att veta vad som är diskriminering eller inte. Rättighetscentrum Halland finns för att kunna ge dig råd, stöd och information om du upplever att du har blivit utsatt på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. 
Vi kan hjälpa dig att komma vidare i ditt ärende genom råd, medling, ingå förlikning eller kontakta Diskrimineringsombudsmannen. 
Genom att göra en anmälan till Rättighetscentrum Halland godkänner du att Rättighetscentrum Halland hanterar dina personuppgifter enligt vår GDPR policy. 

ANMÄLAN
Maila oss på radgivning.halland@abf.se eller ring 035-17 77 69
Vår verksamhet har begränsade resurser och vi kan därför  behöva göra ett urval av vilka anmälningar som vi kan utreda. 

Beskriv följande i mailet eller var beredd på att beskriva i telefon:
-Namn, telefon, e-post eller annat kontaktinformation, kön eller könsidentitet, 
-Beskriv vad du vill anmäla och vad som har hänt
-Vilken diskrimineringsgrund kan det ha samband med?
-Finns bevisning av något slag?
-Om det ärende är kopplat till arbetsplatsen, är du medlem i facket?
-Vilken kommun bor du i?


Vid hög arbetsbelastning så ber vi om överseende, vi arbetar på att återkomma till dig så snart vi kan. 

 
Läs mer om diskriminering och vad du kan göra för att motverka diskriminering hos Diskrimineringsombudsmannen