Vad är diskriminering?

Det kan vara svårt att veta vad som är diskriminering. Rättighetscentrum Halland finns för att ge dig råd, stöd och information om du upplever att du har blivit diskriminerad utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. 

Diskrimineringsgrunderna som är skyddade enligt diskrimineringslagen är: 
Etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder.

Genom att göra en anmälan till Rättighetscentrum Halland godkänner du att Rättighetscentrum Halland hanterar dina personuppgifter enligt vår policy om personuppgifter

ANMÄLAN
Maila oss på radgivning.halland@abf.se eller ring 035-17 77 69
Vår verksamhet har begränsade resurser och vi kan därför  behöva göra ett urval av vilka anmälningar som vi kan utreda. 

Beskriv följande i mailet eller var beredd på att beskriva i telefon:
-Namn, telefon, e-post eller annat kontaktinformation, kön eller könsidentitet, 
-Beskriv vad du vill anmäla och vad som har hänt
-Vilken diskrimineringsgrund kan det ha samband med?
-Finns bevisning av något slag?
-Om det ärende är kopplat till arbetsplatsen, är du medlem i facket?
-Vilken kommun bor du i?


Vid hög arbetsbelastning så ber vi om överseende, vi arbetar på att återkomma till dig så snart vi kan. 

 
Läs mer om diskriminering och vad du kan göra för att motverka diskriminering hos Diskrimineringsombudsmannen