Alla har en röst

#viröstarihalland - Information om valet i ljudfiler och text

Alla har en röst

Var fjärde år är det riksdags-, region- och kommunval i Sverige. De flesta av de som får rösta gör det. Däremot går det att se ett lägre röstdeltagande i vissa bostadsområden och hos en del människor med exempelvis vissa funktionsnedsättningar eller utländsk bakgrund. Rättighetscentrum Halland har, med stöd av ABF Halland, MUCF och Länsstyrelsen i Halland, tagit fram ljudfiler där vi pratar om vikten att rösta i valen och hur det går till. Syftet är att på ett enkelt sätt få tillgång till information som ska bidra till att minska tröskeln att ta sig till vallokalen.
Ljudfilerna är inspelade på lätt svenska. De finns även på arabiska. Använd materialet genom att lyssna på det privat i hemmet eller använd det i verksamheter där demokrati och valet diskuteras. 

Demokrati och att använda sin
röst i valet

Introduktion och presentation av Katarina och Conny. Vi ställer oss frågorna:  Varför har vi val i Sverige?  Vad betyder demokrati? 


Din röst- din chans att vara med och påverka

Vad är det som de vi röstar på bestämmer? Spelar min röst någon roll?  Vad händer i längden om vi slutar att använda vår röst? Kan jag lita på de som bestämmer i landet? Vågar jag verkligen säga emot de som bestämmer? Kan jag straffas på något sätt? Vad är ett politiskt parti? Kan vem som helst vara med i ett parti?

Politik och påverkan

Om jag inte vill gå med i ett parti, kan jag påverka ändå? 

Hur kan jag påverka på andra sätt?  Varför behöver jag ta ställning och göra min röst hörd?  Hur påverkar valet mig som enskild person? 

De olika valen - tre olika val

Vad betyder allmänna val?  Vad innebär lika rösträtt?  Vad betyder att vi har fria val i Sverige? I Sverige har vi hemliga val, vad betyder det?  Vad innebär det att vi har direkta val?  Vi har tre olika val på samma dag i Sverige. Vilka val är det?  När är valdagen?

Riksdagsvalet - politik i ditt
land

Vad krävs för att jag ska få rösta i riksdagsvalet?  Vad gör riksdagen?  Röstar jag på vilka lagar som ska gälla? Kan alla 349 personer vara från samma parti? Är det partiet som får flest röster som utser en statsminister?  Är regering och riksdag samma sak?  Är alla partier i Sverige med i riksdagen?  Kan jag rösta på en person?   Kan jag efter valet få veta hur de olika partierna röstar i riksdagen?  

Regionvalet - politik i din
region

Vad är en region? Vad bestämmer regionfullmäktige?  Vilka kan rösta till regionvalet?  Vad betyder Folkbokförd?  Vilka jobbar som regionpolitiker?

Kommunvalet - politik i din
kommun

Vad är en kommun?  Vad beslutar kommunfullmäktige om? Vem kan rösta i kommunvalet?  Kan jag bli en kommunpolitiker? 

Att välja politik och parti

Hur vet jag vad de olika partierna vill? 

Hur gör jag för att rösta?

Behöver jag anmäla mig för att rösta i valet?  Var ska jag rösta?  Vad gör jag om jag inte hittar mitt röstkort?  Vilken tid kan jag rösta på valdagen? Om jag inte kan rösta på valdagen, hur gör jag då för att rösta?

Vad händer på valdagen?

Vad gör jag när jag kommer till vallokalen?  Ska jag ta en valsedel i varje färg? Varför finns det tomma valsedlar?  Vad händer när jag har tagit valsedlar? Vad gör jag med valsedlarna och kuverten? Om jag behöver hjälp med att rösta, hur gör jag då?  om jag inte kan ta mig till vallokalen då?

Vad händer efter valet?

När är valresultatet klart?  Kan jag lita på valresultatet?