Rättighetscentrum Hallands nätverk

För dig som vill lära tillsammans med andra

Kom med i vårt nätverk

Längtar du precis som vi efter ett sammanhang där helt vanliga människor delar med sig och stöttar varandra för att bygga ett bättre samhälle – fritt från diskriminering?

Vår tanke med nätverket är att vi vill möta dig och tillsammans låta vår kunskap bli stärkt. För det är ju i vardagen och där var och en av oss befinner sig som det på riktigt händer. I nätverket delar vi med oss av upplevelser, positiva förändringar, funderingar precis där vi är. Nätverket är till för dig som vill engagera dig och lära dig mer tillsammans med andra och för dig som bara är nyfiken och som tycker att frågorna om att motverka diskriminering, främja mänskliga rättigheter och samtidigt att se vikten av våra medmänskliga skyldigheter.

Kom som du är, oavsett om du har varit med tidigare eller de är första gången.

Anmäl dig genom ABFs websida eller genom e-post: rc.halland@abf.se

Nästa nätverksträff

På sommarträffen den 19 juni utgår vi från artikel 1 i allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter. " Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap."

Du behöver inte ha varit med innan eller ha några förkunskaper. Alla som kommer delar det den själv vill. Vi lyssnar på varandra och låter alla tala. 

Anmäl dig här