Aktuellt

Opinionsbildning

  •  Kontakta oss om du har uppmärksammat någon diskriminering som du tycker att vi bör känna till. rc.halland@abf.se Utbildning

  •  Det går att boka en grundutbildning till din verksamhet eller förening. Kontakta oss på rc.halland@abf.se eller 072-700 44 04
  •  Boka oss för en informationsföreläsning om vår verksamhet på rc.halland@abf.se eller 072-700 44 04

Rådgivning

  • Telefontid tisdagar mellan 11-13
    Du når oss på telefontid på tisdagar eller alternativt på mail, radgivning.halland@abf.se 
    Läs mer här. 

Synpunkter från Sveriges Antidiskrimineringsbyråer angående
UPR-rekommendationer 

Den 27 januari i år granskades situationen gällande de mänskliga rättigheterna i Sverige inom ramen för FN:s Universal Periodic Review (UPR). Ett stort antal länder lämnade då totalt 300 rekommendationer till Sverige om åtgärder inom många olika ämnesområden. 

Åsa Lindhagen, Jämställdhetsminister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, har bjudit in Sveriges Antidiskrimineringsbyråer att lämna synpunkter på rekommendationer utifrån vår sakkunskap om situationen avseende mänskliga rättigheter och diskriminering i Sverige. 

Med utgångspunkt i ett fyrtiotal inkomna rekommendationer vill vi framföra fyra övergripande åtgärdsområden vi ser som särskilt relevanta. 

Ladda ner våra synpunkter här nedan

Nyhetsbrev från Rättighetscentrum HallandNyhetsbrev 2020:1
Nyhetsbrev 2020:2