Aktuellt

Opinionsbildning

 • Rättighetscentrum Halland har blivit beviljade medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för att driva verksamhet för att motverka diskriminering även för 2021. 
 • Tillsammans med övriga 17 antidiskrimineringsbyråer i landet har vi inplanerade träffar med både MUCF och DO. 
 •  Kontakta oss om du har uppmärksammat någon diskriminering som du tycker att vi bör känna till. rc.halland@abf.se Utbildning

 • Grundutbildning i diskrimineringslagen
  Vill du veta mer om vad Diskrimineringslagen säger om när, var och hur det kan handla om diskriminering? Anmäl dig till vår webutbildning. 
  20 februari 2021 kl. 10-12 på Teams. Anmäl dig här.
 •  Det går att boka en grundutbildning till din verksamhet eller förening. Kontakta oss på rc.halland@abf.se eller 072-700 44 04
 •  Boka oss för en informationsföreläsning om vår verksamhet på rc.halland@abf.se eller 072-700 44 04

Rådgivning

 • Telefontid tisdagar mellan 11-13
   Du når oss på telefontid på tisdagar eller alternativt på mail, radgivning.halland@abf.se 
 • Läs mer här. 

Nyhetsbrev från Rättighetscentrum Halland


Nyhetsbrev 2020:3
Nyhetsbrev 2020:2
Nyhetsbrev 2020:1


Synpunkter från Sveriges Antidiskrimineringsbyråer angående
UPR-rekommendationer 

Den 27 januari i år granskades situationen gällande de mänskliga rättigheterna i Sverige inom ramen för FN:s Universal Periodic Review (UPR). Ett stort antal länder lämnade då totalt 300 rekommendationer till Sverige om åtgärder inom många olika ämnesområden. 

Åsa Lindhagen, Jämställdhetsminister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, har bjudit in Sveriges Antidiskrimineringsbyråer att lämna synpunkter på rekommendationer utifrån vår sakkunskap om situationen avseende mänskliga rättigheter och diskriminering i Sverige. 

Med utgångspunkt i ett fyrtiotal inkomna rekommendationer vill vi framföra fyra övergripande åtgärdsområden vi ser som särskilt relevanta. 

Ladda ner våra synpunkter här nedan