Aktuellt

Opinionsbildning

 •  Informationsträff i 29 oktober
  Rättighetscentrum Halland berättar mer om vårt uppdrag, vilket stöd du kan få och om diskrimineringslagen. Torsdag 29 oktober klockan 18.00-19.00. Träffen kommer att websändas, för att medverka på websändningen anmäl dig till rc.halland@abf.se

  (Träffen var tidigare bestämd att hållas i Kungsbacka men har blivit flyttad till Teams online) 

Utbildning

 • 5 november 2020 - webbutbildning
  Diskriminering? När, var, hur? - Grundutbildning i diskrimineringslagen. Webbutbildning för alla som vill få en grund i lagen och diskutera hur diskriminering kan förebyggas. Tid: 9:00-11:00, på Teams. Ingen kostnad. Läs mer och anmäl dig här.

Rådgivning

 • Telefontid tisdagar mellan 11-13
  Du når oss på telefontid på tisdagar eller alternativt på mail, radgivning.halland@abf.se 
  Läs mer här. 

Synpunkter från Sveriges Antidiskrimineringsbyråer angående
UPR-rekommendationer 

Den 27 januari i år granskades situationen gällande de mänskliga rättigheterna i Sverige inom ramen för FN:s Universal Periodic Review (UPR). Ett stort antal länder lämnade då totalt 300 rekommendationer till Sverige om åtgärder inom många olika ämnesområden. 

Åsa Lindhagen, Jämställdhetsminister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, har bjudit in Sveriges Antidiskrimineringsbyråer att lämna synpunkter på rekommendationer utifrån vår sakkunskap om situationen avseende mänskliga rättigheter och diskriminering i Sverige. 

Med utgångspunkt i ett fyrtiotal inkomna rekommendationer vill vi framföra fyra övergripande åtgärdsområden vi ser som särskilt relevanta. 

Ladda ner våra synpunkter här nedan

Nyhetsbrev från Rättighetscentrum HallandNyhetsbrev 2020:1
Nyhetsbrev 2020:2