Aktuellt

Opinionsbildning

  • Invigningsvecka vecka 36 2020
    Föreläsningar om diskrimineringslagen och Rättighetscentrum Halland. Läs mer här.
  • 3-5 december 2020 
    Medverkan MR-dagarna 

Utbildning

Rådgivning

  • Start 1 september 2020
    Du når oss på telefontid på tisdagar alternativt på mail. Läs mer här. 

Synpunkter från Sveriges Antidiskrimineringsbyråer angående
UPR-rekommendationer 

Den 27 januari i år granskades situationen gällande de mänskliga rättigheterna i Sverige inom ramen för FN:s Universal Periodic Review (UPR). Ett stort antal länder lämnade då totalt 300 rekommendationer till Sverige om åtgärder inom många olika ämnesområden. 

Åsa Lindhagen, Jämställdhetsminister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, har bjudit in Sveriges Antidiskrimineringsbyråer att lämna synpunkter på rekommendationer utifrån vår sakkunskap om situationen avseende mänskliga rättigheter och diskriminering i Sverige. 

Med utgångspunkt i ett fyrtiotal inkomna rekommendationer vill vi framföra fyra övergripande åtgärdsområden vi ser som särskilt relevanta. 

Ladda ner våra synpunkter här nedan

Nyhetsbrev från Rättighetscentrum HallandNyhetsbrev 2020:1