Opinionsbildning

Nyhetsbrev - Media - Aktuellt

Andras nyheter om Rättighetscentrum Halland

Här publicerar vi länkar till tidningar, radio och tv där vi blir intervjuade, filmade eller någon skriver om oss.

18 januari 2023    Juristen: Risk för diskriminering när frågor ersätter cv. 

4 november 2022   15 antidiskrimineringsbyråer: Regeringen undergräver rättssäkerheten

23 februari 2022   Följ lagarna och förändra skolan! Debattartikel i Dagens Arena av Sveriges antidiskrimineringsbyårer


6 september 2021  SvD: "Nej till förbud mot rasistiska organisationer." Debattartikel tillsammans med flera andra organisationer. 

26 augusti 2021   P4 Halland: Föräldern Anna- Lena: Skolan behöver satsa på barn med diagnoser


26 augusti 2021   Rättighetscentrum Halland uppmärksammar: flera ärenden rör barn i skolan - Intervju P4 Halland           

2 juli 2021     Hallands nyheter skriver om en företagare i Falkenberg som är anmäld till DO för diskriminering

15 december 2020  Rättighetscentrum Halland berättar i SVT Halland att det är problematiskt att företag skickar ut naken-kalendrar till kunder

4 november 2020 Vi blir intervjuade av Variabeln

29 augusti 2020 Hallands Nyheter nämner Rättighetscentrum Halland i sin ledare med rubriken: Långt kvar till allas lika rätt när normerna styr för mycket

27 augusti 2020 P4 Halland ställer frågor till Rättighetscentrum Halland

26 augusti 2020 Norra Halland skriver om nystartade Rättighetscentrum Halland med rubriken Gratis juristråd till diskriminerade

15 augusti 2020 Hallands nyheter skriver om Rättighetscentrum Halland med rubriken: Nu får hallänningar rådgivning om diskriminering

15 augusti 2020 Hallandsposten skriver om Rättighetscentrum Halland med rubriken: Nu får hallänningar rådgivning om diskriminering

21 oktober 2019 P4 Halland rapporterar i nyheterna med rubriken: Studieförbundet: inför gratis juridisk hjälp
Antidiskrimineringsbyråerna i Sverige

"Vi antidiskrimineringsbyråer har en unik position då vi främst verkar lokalt, nära personer och grupper som utsätts för diskriminering. Detta ger oss specifik kunskap kopplat till anmälningar lokalt som centrala myndigheter har svårt att få. Det gör även att vi har andra möjligheter, än exempelvis Diskrimineringsombudsmannen (DO), att kunna medverka till lokala lösningar i ett tidigt skede i ärenden, men också att förebygga diskriminering lokalt."

Antidiskrimineringsbyråerna i Sverige har gett ut en gemensam rapport om vår verksamhet. 

2022-05-10
Remissvar på ett utökat skydd mot diskriminering

Sveriges antidiskrimineringsbyråer har bjudits in att yttra sig över rubricerat betänkande. Vi som står bakom detta remissvar är 16 antidiskrimineringsbyråer från olika delar av Sverige.

Remissvar: Vi avstyrker förslaget 

Tillsammans med sju andra antidiskrimineringsbyråer har vi lämnat in ett remissvar på SOU 2021:27 "Ett förbud mot rasistiska organisationer". Vi avstyrker förslaget av följande skäl: 
  • Missvisande terminologi och risk för kontraproduktiva effekter
  • Ineffektivt förslag för att motarbeta rasism inskränker föreningsfriheten
  • Outnyttjade möjligheter att stävja rasismen

    Läs hela vårt remissvar för mer information. 


Remissvar på Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen

Tillsammans med 13 andra antidiskrimineringsbyråer har vi skrivit ett remissvar på utredningen om effektivare tillsyn över diskrimineringslagen. Till största del är vi positiva till utredningen men har kommit fram till med några kommentarer. Läs vårt remissvar nedan. 


Sveriges antidiskrimineringsbyråer

Tillsammans med övriga 17 antidiskrimineringsbyråer i Sverige arbetar vi med bland annat med gemensamma kampanjer, remisser, kunskapshöjande insatser och har en gemensam Youtubekanal

Länkar till övriga antidiskrimineringsbyråer