Opinionsbildning

Nyhetsbrev - Media - Aktuellt

 Rättighetscentrum Halland i media

Här finns länkar till publiceringar som vi finns med i eller har skrivit. 

28 april 2023 DN Debatt: SD har inte begripit diskrimineringslagen

18 april 2023 Dagens samhälle: Diskrimineringslagen behöver utvidgas

18 januari 2023 P4 Halland: Juristen: Risk för diskriminering när frågor ersätter cv. 

4 november 2022 15 antidiskrimineringsbyråer: Regeringen undergräver rättssäkerheten

23 februari 2022 Följ lagarna och förändra skolan! Debattartikel i Dagens Arena av Sveriges antidiskrimineringsbyråer

6 september 2021 SvD: "Nej till förbud mot rasistiska organisationer." Debattartikel tillsammans med flera andra organisationer. 

26 augusti 2021 P4 Halland: Föräldern Anna- Lena: Skolan behöver satsa på barn med diagnoser


26 augusti 2021   Rättighetscentrum Halland uppmärksammar: flera ärenden rör barn i skolan - Intervju P4 Halland           

2 juli 2021 Hallands nyheter skriver om en företagare i Falkenberg som är anmäld till DO för diskriminering

15 december 2020 Rättighetscentrum Halland berättar i SVT Halland att det är problematiskt att företag skickar ut naken-kalendrar till kunder

4 november 2020 Vi blir intervjuade av Variabeln

29 augusti 2020 Hallands Nyheter nämner Rättighetscentrum Halland i sin ledare med rubriken: Långt kvar till allas lika rätt när normerna styr för mycket

27 augusti 2020 P4 Halland ställer frågor till Rättighetscentrum Halland

26 augusti 2020 Norra Halland skriver om nystartade Rättighetscentrum Halland med rubriken Gratis juristråd till diskriminerade

15 augusti 2020 Hallands nyheter skriver om Rättighetscentrum Halland med rubriken: Nu får hallänningar rådgivning om diskriminering

15 augusti 2020 Hallandsposten skriver om Rättighetscentrum Halland med rubriken: Nu får hallänningar rådgivning om diskriminering

21 oktober 2019 P4 Halland rapporterar i nyheterna med rubriken: Studieförbundet: inför gratis juridisk hjälp


 

Sakråd med arbetsmarknadsdepartementet

Den 17 mars hade Antidiskrimineringsbyråerna ett sakråd med arbetsmarknadsdepartementet för att prata om att motverka och förebygga diskriminering utifrån alla sju diskrimineringsgrunder. Bland annat pratade vi om:

 
Access to justice - individens tillgång till rättssystemet.  
Barn med funktionsnedsättning som diskrimineras utifrån bristande tillgänglighet i skolan - samt att det ofta är deras mammor som även påverkas och driver frågorna.
Diskriminering utifrån etnisk tillhörighet - ett ämne vi fortsatte diskutera på eftermiddagen med Diskrimineringsombudsmannen. 

2023-09-20 Remissvar Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd

15 antidiskrimineringsbyråer skriver ett gemensamt svar om att avstyrka förslaget i sin helhet. 
Detta baseras på följande huvudargument:
1. Det saknas empiriskt stöd för att kunskapskrav leder till ökad integration  
2. Det finns empiriskt stöd för att kunskapskrav leder till exkludering och diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna funktionsnedsättning, kön och ålder
3. Det finns behov av att istället stärka existerande språk- och samhällsutbildningar
4. Stärkt arbete mot diskriminering har större positiva effekter i samhället

2023-01-26
Remissvar på Alla tiders föräldraskap

Vi har läst utredningen om Alla tiders föräldraskap och skickat in en remissvar på de delar som vi anser rör vår verksamhet. Läs gärna vårt svar här nedan. Klicka på bilden för att komma till regeringens utredning. 

2022-05-10
Remissvar på ett utökat skydd mot diskriminering

Sveriges antidiskrimineringsbyråer har bjudits in att yttra sig över rubricerat betänkande. Vi som står bakom detta remissvar är 16 antidiskrimineringsbyråer från olika delar av Sverige.

Remissvar: Vi avstyrker förslaget 

Tillsammans med sju andra antidiskrimineringsbyråer har vi lämnat in ett remissvar på SOU 2021:27 "Ett förbud mot rasistiska organisationer". Vi avstyrker förslaget av följande skäl: 
  • Missvisande terminologi och risk för kontraproduktiva effekter
  • Ineffektivt förslag för att motarbeta rasism inskränker föreningsfriheten
  • Outnyttjade möjligheter att stävja rasismen

    Läs hela vårt remissvar för mer information. 


Remissvar på Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen

Tillsammans med 13 andra antidiskrimineringsbyråer har vi skrivit ett remissvar på utredningen om effektivare tillsyn över diskrimineringslagen. Till största del är vi positiva till utredningen men har kommit fram till med några kommentarer. Läs vårt remissvar nedan.