Rådgivning

Vad är diskriminering? - Juridisk rådgivning - Gör en anmälan - Lämna tips

Vad är diskriminering?

Skyddet mot diskriminering är en av hörnstenarna i arbetet för de mänskliga rättigheterna. Icke- diskriminering utgör på så sätt också en hörnsten i Sverige som demokratisk stat. Rättighetscentrum Halland arbetar främst med Diskrimineringslagen som verktyg.

Diskriminering innebär kortfattat att en person blir missgynnad i förhållande till någon annan i en jämförbar situation. Missgynnandet ska också ha en koppling till minst en av diskrimineringsgrunderna. Det kan vara svårt att veta vad som är diskriminering enligt lagen. Rättighetscentrum Halland finns för att ge dig råd, stöd och information om du upplever att du har blivit diskriminerad.
De sju diskrimineringsgrunderna
  • Etnisk tillhörighet
  • Funktionsnedsättning
  • Kön
  • Könsidentitet eller könsuttryck
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Juridisk rådgivning

Om du upplever att du har blivit utsatt för diskriminering och behöver rådgivning så erbjuder vi kostnadsfri rådgivning av en jurist. För rådgivning fyll i formuläret nedan eller maila oss på radgivning.halland@abf.se eller alternativt ringa oss på 035-17 77 69 på tisdagar mellan 12.30-15.30.
Vår verksamhet har begränsade resurser och vi kan därför  behöva göra ett urval av vilka anmälningar som vi kan utreda. 

Beskriv följande i mailet eller var beredd på att beskriva i telefon:
-Namn, telefon, e-post eller annat kontaktinformation, kön eller könsidentitet, 
-Beskriv vad du vill anmäla och vad som har hänt
-Vilken/vilka diskrimineringsgrunder kan det ha samband med?
-Finns bevisning av något slag?
-Om det ärende är kopplat till arbetsplatsen, är du medlem i facket?
-Vilken kommun bor du i?

Vid hög arbetsbelastning så ber vi om överseende, vi arbetar på att återkomma till dig så snart vi kan. 
Genom att göra en anmälan till Rättighetscentrum Halland godkänner du att Rättighetscentrum Halland hanterar dina personuppgifter enligt vår policy om personuppgifter


Anmälningsformulär

Lämna tips

Det går även bra att kontakta oss för att lämna till oss om du har något du anser att vi behöver veta. Vår mailadress är radgivning.halland@abf.se . Diskrimineringsombudsmannen (DO) tar också emot anmälningar om diskriminering och har även ansvar för tillsyn av verksamheter vad gäller diskriminering. Hör av dig till oss om du vill ha stöd inför att skicka in en anmälan till DO. 
Läs mer om diskriminering och vad du kan göra för att motverka diskriminering hos Diskrimineringsombudsmannen