Rådgivning

Vad är diskriminering? - Juridisk rådgivning - Gör en anmälan - Lämna tips

Vad är diskriminering?

Det kan vara svårt att veta vad som är diskriminering. Rättighetscentrum Halland finns för att ge dig råd, stöd och information om du upplever att du har blivit diskriminerad utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. 

Diskrimineringsgrunderna som är skyddade enligt diskrimineringslagen är: 
Etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder.

Juridisk rådgivning
Om du upplever att du har blivit utsatt för diskriminering och behöver rådgivning så erbjuder vi kostnadsfri rådgivning av en jurist. För rådgivning fyll i formuläret nedan eller maila oss på radgivning.halland@abf.se eller alternativt ringa oss på 035-17 77 69 på tisdagar mellan 11.00-13.00. 
Vår verksamhet har begränsade resurser och vi kan därför  behöva göra ett urval av vilka anmälningar som vi kan utreda. 

Beskriv följande i mailet eller var beredd på att beskriva i telefon:
-Namn, telefon, e-post eller annat kontaktinformation, kön eller könsidentitet, 
-Beskriv vad du vill anmäla och vad som har hänt
-Vilken diskrimineringsgrund kan det ha samband med?
-Finns bevisning av något slag?
-Om det ärende är kopplat till arbetsplatsen, är du medlem i facket?
-Vilken kommun bor du i?

Vid hög arbetsbelastning så ber vi om överseende, vi arbetar på att återkomma till dig så snart vi kan. 
Genom att göra en anmälan till Rättighetscentrum Halland godkänner du att Rättighetscentrum Halland hanterar dina personuppgifter enligt vår policy om personuppgifter


Anmälningsformulär

Lämna tips

Det går även bra att kontakta oss för att lämna till oss om du har något du anser att vi behöver veta. Diskrimineringsombudsmannen arbetar också med tips och har även ansvar för tillsyn av verksamheter vad gäller diskriminering.
Läs mer om diskriminering och vad du kan göra för att motverka diskriminering hos Diskrimineringsombudsmannen