Snacka om diskriminering

Hitta till podden - använda studiehandledning till de första nio avsnitten - lyssna och diskutera

Podcast - Snacka om diskriminering

Vi lyfter olika ämnen som vi kopplar samman med diskriminering på olika sätt i vår podcast Snacka om diskriminering. 
2023
Säsong 2 - Vi träffar olika personer som arbetar för att motverka diskriminering eller stärka grupper som riskeras att utsättas för diskriminering. 
2022
Säsong 1 - Fokus på diskrimineringslagen och olika rapporter kopplade till diskriminering. Till säsong 1 finns ett studiehandledningsmaterial.Säsong 2 - 

Vi träffar olika intressanta personer och pratar om hur vi kan arbeta för att motverka diskriminering och vilka problem olika utsatta grupper i samhället stöter på. 

Avsnitt 14 - Vi snackar om Pride med Halmstad Pride

Utgivningsdag: 28 juni 2023

Det är Pride-tider och den 9 september är det dags för Pride i Halmstad. Vi har pratat med Halmstad Pride om deras förberedelser inför evenemanget samt om varför Pride behövs idag och vilka förhoppningar de har med dagen. 

Medverkar gör: Sofie , Anna , Måns  och Sandra
Inspelat: juni 2023

Avsnitt 13 - Vi snackar om barn som rättighetsbärare med Rädda barnen i Halland

Utgivningsdag: 12 juni 2023

Den vanligaste anmälningen som inkommit till Rättighetscentrum Halland är anmälningar om bristande tillgänglighet i skolan för barn med funktionsnedsättning. Vi bjöd in Rädda barnen för att samtala mer kring barnens rättigheter. Vi pratar om hur barn som också har funktionsnedsättning är mer utsatta än andra och vi pratar också om barnfattigdom. Samtalet är inspelat i april 2023.

Medverkar gör Sofie Johansson, Anna Gorris och Gay Ljungberg från Rädda barnen Halland

Avsnitt 12 - Vi snackar med RF-SISU om att arbeta förebyggande med en trygg och inkluderande idrott

Utgivningsdag: 1 maj 2023

Daniel Ljungberg som är verksamhetschef för förening och folkbildning på RF-SISU i Halland berättar om hur de stödjer idrottsföreningar för att arbeta med en trygg och inkluderande idrott. Han delar med sig av exempel som han själv har sett och varit med om.  Han ser att det är gör skillnad när det finns både män och kvinnor med i ett beslutsfattande rum och att det är viktigt att vi kan ta in nya tankar. Idrotten har länge varit skapad av män för män och man har kommit långt men det är en bit kvar. Han berättar om hur de arbetar förebyggande genom att skapa medvetande genom Forumteater. Samtalet är inspelat i april 2023. 

Medverkar gör Sofie Johansson och Anna Gorris från Rättighetscentrum Halland och Daniel Ljungberg från RF-SISU 

 

Avsnitt 11 - Vi snackar om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Utgivningsdag: 3 april 2023

Vi har bjudit in Kane Bengtsson för att prata om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och effektiva sätt att arbeta med påverkansarbete. Kane har lång erfarenhet av frågorna. Han är ordförande i Funktionsrätt Laholm och har i flera år suttit med i funktionsrättsrådet i Laholms kommun. Kane delar med sig av hur han arbetar för att få saker att hända och om möjligheterna i att vara en förening. 
Samtalet förs med Sofie Johansson och Anna Gorris från Rättighetscentrum Halland. 

 

Avsnitt 10 - Vi snackar om Internationella kvinnodagen

Utgivningsdag: 8 mars 2023

På Internationella kvinnodagen uppmärksammar vi den kamp som har förts och som förs för jämställdhet i världen. I vissa länder är det en helgdag, på en del platser firar man kvinnor genom att ge presenter och på andra uppmärksammas den kanske genom att sprida kunskap om jämställdhet.
I podden pratar vi om våra egna erfarenheter av Internationella kvinnodagen och delar våra tankar om at fira Internationella kvinnodagen.
Vi refererar till en studie från Göteborgsuniversitet som du kan läsa här och läser en dikt av Ronja Möller.
I podcasten hör ni Sofie Johansson och Anna Gorris från Rättighetscentrum Halland samt Manar Wassouf från ABF Halland och ESF-projektet Care for U.

Säsong 1 - avsnitt 1-9

Finns att lyssna på i podcasten och det finns även studiehandledning till varje avsnitt. Se nedan. 

Snacka om diskriminering

Kärnan och utgångspunkten i det vi pratar om i podcasten är vår strävan i att alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter. Vi arbetar mot diskriminering och för mänskliga rättigheter. Vi tar upp vad diskrimineringslagen säger och intressanta rättsfall och kopplingar till olika rapporter och nyheter på området. Vår förhoppning är att detta ska ge dig nya perspektiv och nyfikenhet för de här frågorna.I podcasten hör ni Sofie Johansson och Katarina Koch från Rättighetscentrum Halland. 

De nio avsnitten är inspelade under de första månaderna av 2022.  Teknik och musik av Joakim Dahlström.

Snacka mer om diskriminering

Starta en studiecirkel med podden som utgångspunkt. Vi har tagit fram en studiehandledning med diskussionsfrågor och övningar med syfte att  fördjupa sig i diskussioner om diskriminering, höja sin egen medvetenhet om sina egna tankar och att uppmärksamma de normer som finns omkring en.
Den som ska gå den här studiecirkeln vill diskutera diskriminering, hur det kan förebyggas, utveckla sina tankar och funderingar på vad en själv upplever, har sett och dela erfarenheter med andra. Därifrån få en bild av vad som kan göras för att motverka diskriminering. Studiecirkeln ger också en inblick i Diskrimineringslagen som grund.

Starta en studiecirkel

Studiehandledning

Här kan du läsa vad du ska tänka på när du startar en studiecirkel, lite tips och förslag. Här finner du förslag till en första träff som innehåller information om diskrimineringslagen och även förslag på diskussion och övning till en första träff som kan göras innan ni börjar diskutera varje poddavsnitt. 

Till varje avsnitt nedan ligger studiehandledning som kan användas till avsnittet.

1 - Låt oss snacka om vägen till lagen

I det här avsnittet snackar vi om vägen fram till det diskrimineringsskydd som vi har idag i och med diskrimineringslagen.

2 - Låt oss snacka om normer och strukturell diskriminering

I det här avsnittet snackar vi om vad normer är och hur de kan leda till diskriminerande handlingar och även om strukturell diskriminering.

3 - Låt oss snacka om bristande tillgänglighet

I det här avsnittet pratar om vad bristande tillgänglighet är och om att göra rätt från början.

4 - Låt oss snacka om sexuella trakasserier och trakasserier i arbetslivet

I det här avsnittet snackar vi om sexuella trakasserier och trakasserier i arbetslivet. Vi tar upp vad diskrimineringslagen säger och olika rättsfall och rapporter på området.

5 - Låt oss snacka om indirekt diskriminering och bostadsdiskriminering

I det här avsnittet går vi in på formen indirekt diskriminering och pratar även om en rapport från DO om bostadsdiskriminering.

Läs texten till avsnittet här. (Kommer efter att avsnittet är släppt)

6 - Låt oss snacka om kön

I det här avsnittet snackar vi om diskrimineringsgrunden kön. Vi pratar om jämställdhetsmål och tar upp olika rättsfall.

7- Låt oss snacka om ålder

I det här avsnittet snackar vi om diskrimineringsgrunden ålder och begreppet ålderism.

8 - Låt oss snacka om sexuella trakasserier och trakasserier i utbildningsområdet

I det här avsnittet snackar vi om sexuella trakasserier och trakasserier i utbildningsområdet.


9 - Låt oss snacka om etnisk tillhörighet


I det här avsnittet snackar vi om etnisk tillhörighet och vita privilegier.

Texten till avsnittet finns att läsa efter att avsnittet är släppt