Snacka om diskriminering - podden

Lyssna och diskutera

Snacka om diskriminering

Rättighetscentrum Halland har en podd som heter Snacka om diskrimineringLänk finns här och podden finns "där poddar finns". Alla avsnitt ligger även längre ner på den här sidan.      

Kärnan och utgångspunkten i det vi pratar om i podden är vår strävan i att alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter. Vi arbetar mot diskriminering och för mänskliga rättigheter. Vi tar upp vad diskrimineringslagen säger och intressanta rättsfall och kopplingar till olika rapporter och nyheter på området. Vår förhoppning är att detta ska ge dig nya perspektiv och nyfikenhet för de här frågorna.

De nio avsnitten är inspelade under de första månaderna av 2022.  Teknik och musik av Joakim Dahlström.

Snacka mer om diskriminering

Starta en studiecirkel med podden som utgångspunkt. Vi har tagit fram en studiehandledning med diskussionsfrågor och övningar med syfte att  fördjupa sig i diskussioner om diskriminering, höja sin egen medvetenhet om sina egna tankar och att uppmärksamma de normer som finns omkring en.
Den som ska gå den här studiecirkeln vill diskutera diskriminering, hur det kan förebyggas, utveckla sina tankar och funderingar på vad en själv upplever, har sett och dela erfarenheter med andra. Därifrån få en bild av vad som kan göras för att motverka diskriminering. Studiecirkeln ger också en inblick i Diskrimineringslagen som grund.

Starta en studiecirkel

Studiecirkelmaterial

Här kan du läsa vad du ska tänka på när du startar en studiecirkel, lite tips och förslag. Här finner du förslag till en första träff som innehåller information om diskrimineringslagen och även förslag på diskussion och övning till en första träff som kan göras innan ni börjar diskutera varje poddavsnitt. 

Till varje avsnitt nedan ligger studiehandledning som kan användas till avsnittet.


Utvärdera studiehandledningen här. 

1 - Låt oss snacka om vägen till lagen

I det här avsnittet snackar vi om vägen fram till det diskrimineringsskydd som vi har idag i och med diskrimineringslagen.

2 - Låt oss snacka om normer och strukturell diskriminering

I det här avsnittet snackar vi om vad normer är och hur de kan leda till diskriminerande handlingar och även om strukturell diskriminering.

3 - Låt oss snacka om bristande tillgänglighet

I det här avsnittet pratar om vad bristande tillgänglighet är och om att göra rätt från början.

4 - Låt oss snacka om sexuella trakasserier och trakasserier i arbetslivet

I det här avsnittet snackar vi om sexuella trakasserier och trakasserier i arbetslivet. Vi tar upp vad diskrimineringslagen säger och olika rättsfall och rapporter på området.

5 - Låt oss snacka om indirekt diskriminering och bostadsdiskriminering

I det här avsnittet går vi in på formen indirekt diskriminering och pratar även om en rapport från DO om bostadsdiskriminering.

Läs texten till avsnittet här. (Kommer efter att avsnittet är släppt)

6 - Låt oss snacka om kön

I det här avsnittet snackar vi om diskrimineringsgrunden kön. Vi pratar om jämställdhetsmål och tar upp olika rättsfall.

7- Låt oss snacka om ålder

I det här avsnittet snackar vi om diskrimineringsgrunden ålder och begreppet ålderism.

8 - Låt oss snacka om sexuella trakasserier och trakasserier i utbildningsområdet

I det här avsnittet snackar vi om sexuella trakasserier och trakasserier i utbildningsområdet.


9 - Låt oss snacka om etnisk tillhörighet


I det här avsnittet snackar vi om etnisk tillhörighet och vita privilegier.

Texten till avsnittet finns att läsa efter att avsnittet är släppt