Utbildning

Kunskapshöjande insatser

Snacka mer om diskriminering

Vi har tagit fram en studiehandledning där vi uppmanar till mer snack om diskriminering. Den uppmanar till självreflektion och ger kunskap om diskrimineringslagen. Frågor vi ställer oss i studiehandledningen är exempelvis:
  • Vad betyder alla människors lika värde för dig?
  • Varför tror du att det förekommer diskriminering?
  • Vilka normer påverkar dig i din vardag? Kan några av dessa vara begränsande för dig eller andra?
  • Vad kan göras för att motverka och förebygga bristande tillgänglighet?

Boka en utbildning, workshop eller föreläsning

Vi kan komma till er och hålla en utbildning, workshop eller föreläsning. Vi arbetar mot diskriminering och för mänskliga rättigheter. 
Det är viktigt att känna till sina rättigheter och skyldigheter. Diskrimineringslagen innehåller förutom vilka som skyddas av lagen och när också vad arbetsgivare och utbildningssamordnare är skyldiga att göra för att förebygga diskriminering. 


Ge oss ett underlag på vilken kunskapshöjande insats du vill ha hjälp med i formuläret nedan. 
Våra kontaktuppgifter hittar du också här. 

Intresseförfrågan om utbildningsinsats