Utbildning

Kunskapshöjande insatser - Utbildningar att boka - Studiehandledning - Kommande föreläsningar och utbildningar - Bokningsformulär utbildning

 

Utbildning/föreläsning/evenemang

Föreläsningar och utbildningar samt medverkan vid olika evenemang är en del av vår verksamhet. Vill ni att vi medverkar vid något evenemang som er förening/organisation/kommun arrangerar? Kontakta oss och ställ frågan om vi har möjlighet att medverka. 

Sagt om våra utbildningar/föreläsningar

Händer inom kort:
 • 4 oktober Utbildning tjänstepersoner kommun. 
 • 19 oktober Föreläsning förening Laholm
 • 25 oktober föreläsning Andersberg
 • 1 november Äldres rättigheter och ålderism på Alla hjärtans hus i Halmstad
 • 7 november Konferens Barns (o)lika tillgång till rättigheter
 • 9 november Samverkanskonferens Halland
 • 11 november Nationell konferens med förening
 • 23-25 november MR-dagarna i Helsingborg
 • 1 december Regional konferens "Skapar du hinder eller delaktighet?"
Kunskapshöjande insatser

Boka Rättighetscentrum Halland för en utbildning

Vi erbjuder utbildningar till företag, föreningsliv, offentlig sektor och till allmänheten. Alla utbildningar har fokus på likabehandling genom att arbeta för att skapa ett samhälle fritt från diskriminering. Kontakta oss för att boka en utbildning så kommer vi överens om innehåll och tid. 

I bilagan nedan finns förslag på våra utbildningspaket men, vi kan även skräddarsy en utbildning efter era behov. Vi erbjuder både kortare utbildningar och föredrag till längre heldagsutbildningar. 

Vi arbetar ofta med interaktiva övningar för att det är ett bra sätt att öka medvetenheten hos sig själv. 
Efter bokningsförfrågan får ni ett offertförslag. Kostnaden kan variera beroende på tid, antal ledare, innehåll osv. Vi är momsbefriande och efter genomförd utbildning skickas en faktura. 
Skicka en bokningsförfrågan i formuläret längst ner på denna sida. 


Utbildningar att boka

Bli en del av förändringen -
Lär dig om diskriminering, normer och rättigheter

Utbildning för föreningar, grupper, allmänhet och de som vill lära sig mer om diskrimineringslagen. 

Utbildningen om diskriminering, normer och rättigheter ger dig verktyg för att tänka mer inkluderande, skydda dig själv och din organisation, förbättra dina mellanmänskliga färdigheter och göra en verklig skillnad i samhället.

Förslag på innehåll:

 • Vad kan Rättighetscentrum Halland hjälpa till med
 • Varför finns och behövs lagen?
 • Förbuden i lagen, hur ser skyddet ut.
 • Arbeta med likabehandling genom aktiva åtgärder
 • Rättsfall och exempel från verkligheten
 • Övningar
 - Föreläsning (ca 45 min)
- Grundläggande (2-4 timmar)
- Fördjupning (6-8 timmar)
- Övrigt

En arbetsplats för alla

Utbildning för chefer, medarbetare och fackförbund 

Utbildningen görs efter beställarens önskemål men fokus är kraven i diskrimineringslagen, rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen. Vi pratar om vikten av normer och att öka sin egen medvetenhet om fördomar. Vi går igenom förebyggande arbete och tips för att likabehandling på arbetsplatsen. Alla våra utbildningar innehåller övningar och exempel. 

Förslag på innehåll:

 • Om Rättighetscentrum Halland
 • Varför finns en diskrimineringslag
 • Förbuden i lagen
 • Skyldigheter för arbetsgivare med aktiva åtgärder
 • Trakasserier och sexuella trakasserier/Tillgänglighet
 • Exempel på rättsfall och case
 • Övningar, samtal och diskussion
- Föreläsning/start-up (ca. 45 min) 
- Grundläggande (ca 2-4 timmar) 
- Fördjupning (6-8 timmar) 
- Övrigt

En skola för alla

Utbildning för skolledning och personal i skola eller för elever i skolan

 Utbildningen byggs upp efter beställarens önskemål men fokus är kraven i diskrimineringslagen, rättigheter och skyldigheter inom utbildningsområdet. Vi pratar om vikten av normer och att öka sin egen medvetenhet om fördomar. Vi går igenom förebyggande arbete och tips för att likabehandling i skolan/förskola eller högskola. Vi arbetar med utbildningar som innehåller interaktiva övningar. 

Förslag på innehåll:

 • Om Rättighetscentrum Halland
 • Värderingar och normer
 • Skyddet i diskrimineringslagen
 • Likabehandling med aktiva åtgärder
 • Trakasserier och sexuella trakasserier
 • Tillgänglighet
 • Exempel på rättsfall och case
 • Övningar, samtal och diskussion
- Föreläsning (ca. 45 min) 
- Grundläggande (ca 2-4 timmar) 
- Fördjupning (6-8 timmar) 
- Övrigt
Bokningsformulär utbildning

Boka en utbildning, workshop eller föreläsning

Vi kan komma till er och hålla en utbildning, workshop eller föreläsning. Vi arbetar mot diskriminering och för mänskliga rättigheter. 
Det är viktigt att känna till sina rättigheter och skyldigheter. Diskrimineringslagen innehåller förutom vilka som skyddas av lagen och när också vad arbetsgivare och utbildningssamordnare är skyldiga att göra för att förebygga diskriminering. Vi pratar även om normer, stereotyper och om vikten av värderingar. Vår strävan är att våra utbildningar ska inspirera till att gemensamt arbeta för likabehandling, att bli medveten om sina fördomar och arbeta för ett samhälle fritt från diskriminering.

Våra kontaktuppgifter hittar du också här. 

Intresseförfrågan om utbildning
Studiehandledning

Snacka mer om diskriminering

Vi har tagit fram en studiehandledning där vi uppmanar till mer snack om diskriminering. Den uppmanar till självreflektion och ger kunskap om diskrimineringslagen. Frågor vi ställer oss i studiehandledningen är exempelvis:
 • Vad betyder alla människors lika värde för dig?
 • Varför tror du att det förekommer diskriminering?
 • Vilka normer påverkar dig i din vardag? Kan några av dessa vara begränsande för dig eller andra?
 • Vad kan göras för att motverka och förebygga bristande tillgänglighet?