Kunskapshöjande insatser

Exempel på tidigare uppdrag -  Bokningsformulär utbildning  - Studiehandledning 

 

Workshop/föreläsning/evenemang

Föreläsningar och workshops samt medverkan vid olika evenemang är en del av vår verksamhet. Vill ni att vi medverkar vid något evenemang som er förening/organisation/kommun arrangerar? Kontakta oss och ställ frågan om vi har möjlighet att medverka. 

Workshop som väcker tankar

I våra workshops lär vi ute både om diskrimineringslagens innehåll men väcker också tankar kring sina egna tankar och försöker skapa både förståelse och lösningar. Vi använder oss av illustrationer som Rättighetscentrum Halland fått hjälp att ta fram som beskriver olika former av diskriminering utifrån händelser som kunde ha eller har hänt. En workshop med Rättighetscentrum Halland skapar diskussioner i grupp utifrån illustrationer med syfte att det ska höja kunskapen om diskriminering och väcka tankar som stannar kvar även efter workshopen. 

Illustrationer av Minna Svensson

Kunskapshöjande insatser

Vi skräddarsyr föreläsningar och kurser efter behov. Främst delar vi med oss av erfarenheter i vårt arbete mot diskriminering i Halland, skyldigheter som arbetsgivare och utbildningsanordnare har, rättigheter för den enskilda och även för att uppmärksamma normer, fördomar och självmedvetenhet. Kontakta oss så kommer vi överens om innehåll och tid. Det är kostnadsfritt med informationsföreläsningar till föreningslivet.


Skicka en bokningsförfrågan i formuläret längst ner på denna sida.


Exempel på ämnen:
En arbetsplats för alla
En skola för alla
Icke-diskriminering, jämställdhet och tillgänglighet
 

Exempel på tidigare uppdrag

Ämne, beställare/åhörare
De horisontella principerna - Medarbetare i ESF projekt
Förebygga och motverka diskriminering - Kommunanställda
En arbetsplats för alla - Skyddsombud i fackförbund
Diskrimineringslagen med fokus på arbetslivet - Förtroendevalda i fackförbund
Trakasserier i skolan - kommunanställda inom skolverksamhet
Diskriminering i skolan - Barnrättskonferens
Diskriminering kopplat till funktionsnedsättning - Funktionsrättskonferens
Diskrimineringslagen - Civilsamhällesorganisationer

Sagt om våra kurser
Intresseförfrågan
Studiehandledning

Snacka mer om diskriminering

Vi har tagit fram en studiehandledning där vi uppmanar till mer snack om diskriminering. Den uppmanar till självreflektion och ger kunskap om diskrimineringslagen. Frågor vi ställer oss i studiehandledningen är exempelvis:
  • Vad betyder alla människors lika värde för dig?
  • Varför tror du att det förekommer diskriminering?
  • Vilka normer påverkar dig i din vardag? Kan några av dessa vara begränsande för dig eller andra?
  • Vad kan göras för att motverka och förebygga bristande tillgänglighet?