Utbildning

Kommande föreläsningar och utbildningar - Kunskapshöjande insatser - Bokningsformulär utbildning  - Studiehandledning 

 

Utbildning/föreläsning/evenemang

Föreläsningar och utbildningar samt medverkan vid olika evenemang är en del av vår verksamhet. Vill ni att vi medverkar vid något evenemang som er förening/organisation/kommun arrangerar? Kontakta oss och ställ frågan om vi har möjlighet att medverka. 

Exempel på tidigare uppdrag

Utbildning, deltagare
De horisontella principerna - Medarbetare i ESF projekt
Förebygga och motverka diskriminering - Kommunanställda
En arbetsplats för alla - Skyddsombud i fackförbund
Diskrimineringslagen med fokus på arbetslivet - Förtroendevalda i fackförbund
Trakasserier i skolan - kommunanställda inom skolverksamhet
Diskriminering i skolan - Barnrättskonferens
Diskriminering kopplat till funktionsnedsättning - Funktionsrättskonferens
Diskrimineringslagen - Civilsamhällesorganisationer

Sagt om våra utbildningar

Kunskapshöjande insatser

Vi skräddarsyr utbildningar, föreläsningar och kurser efter behov. Främst delar vi med oss av erfarenheter i vårt arbete mot diskriminering i Halland, skyldigheter som arbetsgivare och utbildningsanordnare har, rättigheter för den enskilda och även för att uppmärksamma normer, fördomar och självmedvetenhet. Kontakta oss för att boka en utbildning så kommer vi överens om innehåll och tid. Det är kostnadsfritt med informationsföreläsningar till föreningslivet.

Efter bokningsförfrågan får ni ett offertförslag. Kostnaden kan variera beroende på tid, antal ledare, innehåll osv. Vi är momsbefriande och efter genomförd utbildning skickas en faktura.
Skicka en bokningsförfrågan i formuläret längst ner på denna sida.Exempel på utbildningar:
En arbetsplats för alla
En skola för alla
Icke-diskriminering, jämställdhet och tillgänglighet
 

Boka en utbildning, workshop eller föreläsning

Vi kan komma till er och hålla en utbildning, workshop eller föreläsning. Vi arbetar mot diskriminering och för mänskliga rättigheter.

Intresseförfrågan om utbildning
Studiehandledning

Snacka mer om diskriminering

Vi har tagit fram en studiehandledning där vi uppmanar till mer snack om diskriminering. Den uppmanar till självreflektion och ger kunskap om diskrimineringslagen. Frågor vi ställer oss i studiehandledningen är exempelvis:
  • Vad betyder alla människors lika värde för dig?
  • Varför tror du att det förekommer diskriminering?
  • Vilka normer påverkar dig i din vardag? Kan några av dessa vara begränsande för dig eller andra?
  • Vad kan göras för att motverka och förebygga bristande tillgänglighet?