Utbildning

Kunskapshöjande insatser

Studiecirkel - 50 rättighetskamper i Sverige

Att arbeta för ett samhälle fritt från diskriminering innebär ett samhälle av kamp. Vilka kamper har förts för att nå dit vi är idag? Vilka behöver vi föra framöver? Studiecirkeln utgår från boken 50 rättighetskamper i Sverige 1890-2017. Studiecirkel med Rättighetscentrum Halland. Kostnadsfri cirkel. Begränsat antal platser. Anmäl dig här.

Nya datum! Ett par platser kvar. Sista anmälningsdag 21 februari. 

5 träffar på ABF i Halmstad 
7 mars kl. 18.00-19.30
 21 mars kl. 18.00-19.30   
4 april kl. 18.00-19.30
25 april kl. 18.00-19.30
9 maj kjl. 18.00-19.30

Rättighetscentrum Halland, Mucf, ABF Halland


Grundutbildning 14 mars

Diskriminering? När, var, hur? - en grundutbildning i diskrimineringslagen Tycker du att det känns orättvist ibland och undrar om det inte kan röra sig om diskriminering? Här ger vi dig grunderna i diskrimineringslagen. Vilka diskrimineringsgrunder som finns, vilka former av diskriminering och vilka platser som är skyddade enligt diskrimineringslagen 

Dag: Måndag 14 mars
 Tid: 10:00-12:00
 Plats: Teams (online) Anmäl dig till vår utbildning på www.abf.se/halland 
 Innan utbildningen skickas en länk till din mail som leder till dig till utbildningen online. Ladda gärna ner appen Teams för att det ska bli så smidigt som möjligt men det funkar ändå. Vid frågor kontakta Rättighetscentrum på rc.halland@abf.se

Delaktighet och inflytande

Utbildningsserie i fyra delar för dig som är medlem i en funktionshinderorganisation i Halland! Anmäl dig till en eller flera tillfällen. Tre av träffarna sker digitalt men den sista sker fysiskt. Läs mer i bifogad information nedan eller på Länsstyrelsens hemsida, där du också kan anmäla dig till de träffar du önskar. 

Önskar du att ta del av de tre första tillfällena tillsammans med andra i någon av ABFs lokaler? ABF Halland visar föreläsningarna på storbild i sina lokaler i Laholm, Halmstad, Falkenberg, Varberg, Hyltebruk och Kungsbacka. Anmälan krävs, maila eller ring Martin Extor: martin.extor@abf.se eller 035-17 77 52

Arrangörer är Länsstyrelsen Halland, Region Halland, Halmstads kommun, Falkenbergs kommun, Rättighetscentrum Halland, ABF Halland. 
Bild: Illustration av Annefrid Sjöman

Boka en utbildning, workshop eller föreläsning

Vi kan komma till er och hålla en utbildning, workshop eller föreläsning. Vi arbetar mot diskriminering och för mänskliga rättigheter. 
Det är viktigt att känna till sina rättigheter och skyldigheter. Diskrimineringslagen innehåller förutom vilka som skyddas av lagen och när också vad arbetsgivare och utbildningssamordnare är skyldiga att göra för att förebygga diskriminering. 


Ge oss ett underlag på vilken kunskapshöjande insats du vill ha hjälp med i formuläret nedan. 
Våra kontaktuppgifter hittar du också här. 

Intresseförfrågan om utbildningsinsats